Home | NE | MyDay
Nebraska MyDay Lottery ResultsLogo

Nebraska MyDay Lottery Results

Date Result Jackpot
Mon 5/20/19
9 24 26

JACKPOT

$5,000
Sun 5/19/19
1 23 44

JACKPOT

$5,000
Sat 5/18/19
6 28 60

JACKPOT

$5,000
Fri 5/17/19
9 8 38

JACKPOT

$5,000
Thu 5/16/19
3 16 75

JACKPOT

$5,000
Wed 5/15/19
10 13 3

JACKPOT

$5,000
Tue 5/14/19
12 21 75

JACKPOT

$5,000
Mon 5/13/19
2 6 78

JACKPOT

$5,000
Sun 5/12/19
5 29 7

JACKPOT

$5,000
Sat 5/11/19
8 1 39

JACKPOT

$5,000
Fri 5/10/19
12 12 62

JACKPOT

$5,000
Thu 5/9/19
5 28 56

JACKPOT

$5,000
Wed 5/8/19
2 22 51

JACKPOT

$5,000
Tue 5/7/19
5 21 63

JACKPOT

$5,000